FIRMA O firmie

O firmie

Firma RTM Adam Mazur wcześniej RTM Consulting istnieje od 2001r. Od roku 2011 RTM jest generalnym przedstawicielem niemieckiego producenta chłodziw i olei obróbczych firmy RHENUS LUB. Współpracujemy także z japońską firmą BIG Daishowa.

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą zajmująca się serwisowaniem maszyn w zakresie eksploatacji płynów obróbczych i środków smarujących. Optymalizujemy gospodarkę nimi zapewniamy ich długą żywotność przy jednoczesnym osiąganiu najwyższej jakości wykonywanych operacji. Ważnym elementem naszej pracy jest pomoc i doradztwo w zakresie maksymalizowania stabilności procesów obróbki, a przede wszystkim podnoszenia bezpieczeństwa i komfortu pracy ludzi.

Dostarczmy na rynek polski nowoczesne, bezpieczne dla ludzi i środowiska płyny chłodząco smarujące stasowane w obróbce maszynowej metalu. Producentem i naszym partnerem jest wyspecjalizowana firma niemiecka RHENUS LUB.

Chłodziwa bezaminowe i bezborowe to nadal nisza w dziedzinie smarowania i chłodzenia narzędzi to jednak także przyszłość wymuszona zaostrzeniem przepisów ochrony zdrowia pracowników i środowiska.

Większość chłodziw na rynku Polskim to chłodziwa borowo aminowe których duża część w kartach charakterystyki jest sklasyfikowana jako preparaty niebezpieczne wymagające znakowania ostrzegawczego (czarny krzyż na pomarańczowym tle). Są one często odporne na zakażenia bakteryjne kosztem tego że mogą powodować problemy zdrowotne u ludzi i reagować z materiałem obrabianym. Żaden z produktów RHENUS Lub nie musi być znakowany ostrzegawczo w świetle europejskich przepisów REACH . RHENUS Lub jest firmą nakierowaną na najwyższą jakość i bezpieczeństwo swoich produktów.

Jesteśmy w stanie konkurować cenowo z produktami tańszymi na rynku. W naszej ofercie mamy także chłodziwa standardowe, półsyntetyczne (niższa zawartość oleju) zawierające aminy i bor na poziomie który nie klasyfikuje je jednak jako niebezpieczne. Możemy dostosować ofertę do oczekiwań klienta.

 Laboratorium Serwis