SERWIS Bezpłatna pomoc techniczna

Bezpłatna pomoc techniczna

Przy sprzedaży naszych środków chłodząco smarujących zapewniamy stałe, bezpłatne wsparcie techniczne oparte na naszym mobilnym serwisie i zapleczu laboratoryjnym.

  • Na każdej maszynie zalanej naszymi chłodziwami znajdzie się instrukcja eksploatacji oraz karta kontrolna z informacjami o bieżącym stężeniu i stanie technicznym chłodziwa
  • Raz w miesiącu nasz specjalista sprawdzi na maszynach podstawowe parametry tj. stężenie, pH, poziom azotynów.
  • Parametry te zostaną wpisane do karty kontrolnej i zostaną wydane zalecenia co do sposobu postępowania z chłodziwem.
  • W razie konieczności zostaną pobrane próbki w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Laboratorium