SERWIS Kompleksowa, płatna usługa serwisowania chłodziw

Kompleksowa, płatna usługa serwisowania chłodziw

Zakres prac

  • Uzupełnianie stanów chłodziwa w maszynach do poziomów maksymalnych z użyciem materiału (koncentratu chłodziwa) zakupionego przez klienta.
  • Utrzymywanie stężeń na odpowiednim, zalecanym przez producenta i dostosowanym do wymagań procesu poziomie.
  • Zapewnienie odpowiedniej żywotności emulsji (6 miesięcy) poprzez kontrolę pH, poziomu pleśni i bakterii oraz stosowanie odpowiednich preparatów zalecanych przez Rhenus Lub, których zakup leży w gestii usługodawcy.
  • Stałe usuwanie oleju obcego z chłodziwa z użyciem sprzętu usługodawcy.
  • Stałe monitorowanie i raportowanie zużycia oraz stanu technicznego chłodziw w poszczególnych maszynach.
  • Okresowe badania laboratoryjne próbek chłodziwa pobranego z maszyn
  • Czyszczenie maszyn i wymiana chłodziw

Niezbędny sprzęt zapewnia usługodawca, po stronie klienta leży udostępnienie mediów tj. woda bieżąca, energia elektryczna i sprężone powietrze.

Serwis