SERWIS Outsourcing gospodarki płynami (Total Fluid Management)

Outsourcing gospodarki płynami (Total Fluid Management)

Odpowiednio zorganizowane działania firmy wyspecjalizowanej na terenie klienta mogą obniżyć miesięczne zużycie chłodziw o 20% - 30%

 • Nie satysfakcjonuje nas zwiększona sprzedaż gdy wiemy, że materiał przez nasz dostarczany jest nie najlepiej wykorzystywany co skutkuje zwiększonym jego rozchodem.
 • Naszym nadrzędnym celem jest długofalowe zapewnienie maksymalnego zadowolenia naszych klientów z rozwiązań przez nas dostarczanych.
 • W celu ograniczenia strat materiałów chłodzących proponujemy przejęcie przez naszą firmę odpowiedzialności za obsługę maszyn od strony eksploatacji chłodziw.
 • Odciążenie służb utrzymania ruchu i zdjęcie odpowiedzialności za uzupełnianie i kontrolę stanu chłodziw z operatorów, leaderów może przynieść od razu wymierne korzyści.

Czynniki mające wpływ na zużycie chłodziwa i przyczyny powstawania strat.

 1. Wynoszenie z wiórami i detalami od 40% do 60% .
 2. Nieoczekiwane wymiany ze względu na utratę stabilności chłodziw od 15 do 25%.
  • Zakażenia pleśniowe.
  • Zakażenie bakteryjne.
  • Przestoje maszyn (brak napowietrzania).
  • Separacja i zbieranie się oleju obcego na powierzchni chłodziwa.
  • Niskie stany ilościowe chłodziwa w zbiornikach maszyn – nagrzewanie się i degradacja.
  • Niewłaściwie przeprowadzone czynności przy wymianie chłodziwa – zainfekowanie nowo
  • Okresowe czyszczenie maszyn i wymiana chłodziwa (co 6 miesięcy) od 10% do 20%.
 3. Wzrost stężenia minerałów podnosi dyspersję chłodziwa – większe krople, większe wynoszenie z wiórami, separacja substancji smarujących od5% do 10%.
 4. Niestabilny poziom stężeń –niekontrolowane dolewanie koncentratu lub wody od 5% do 10%
 5. Awarie systemów maszyny, wycieki od 3 do10%

Koszty dodatkowe związane ze złym stanem technicznym chłodziw.

 • Obniżenie pH powoduje możliwość pojawienia się korozji na detalach ( plamy na aluminium).
 • Rdzewienie elementów maszyn.
 • Zwiększone zużycie narzędzi spowodowane nieodpowiednim stężeniem chłodziwa.
 • Możliwe problemy zdrowotne u pracowników.
 • Wzrost kosztów związanych z większą ilością utylizowanych odpadów.
 • Dodatkowe przerwy i przestoje w produkcji- dodatkowe wymiany chłodziw

Sposoby obniżenia średniego miesięcznego zużycia koncentratu chłodziw.

 1. Ograniczenie ilości odpadowego, utylizowanego chłodziwa poprzez:
  • Ograniczenie ilości planowanych i nie planowanych wymian chłodziwa w maszynach
  • Czyszczenie i odpowiednia dezynfekcja maszyn przed wymianą chłodziw.
  • Utrzymywanie stanów ilościowych w zbiornikach maszyn przynajmniej w ¾ pojemności
  • Utrzymywanie stabilnych stężeń na poziomie zapewniającym odporność chłodziw na zakażenia bakteryjne i odpowiednie smarowanie narzędzi.
  • Natlenianie chłodziwa w sytuacji gdy maszyna okresowo nie pracuje ( stosowanie areatorów )
  • Opróżnianie zbiorników przy dłuższych przestojach
  • Usuwanie na bieżąco olejów obcych z powierzchni chłodziwa ( stosowanie skimmerów )
  • Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach gdy parametry chłodziwa zaczynają się pogarszać ( spadek dyspersji, spadek pH, wzrost mineralizacji, pojawienie się bakterii**)
   **- obecność bakterii beztlenowych jest dopuszczalna, nie tolerujemy pleśni, pleśnie nie występują jednocześnie z bakteriami.
 2. Obniżenie stężenia emulsji na dolewki.
  • Utrzymywanie stężeń chłodziw na maszynach na stałym poziomie ( ± 1%) pozwala znacznie ograniczyć ilość zużywanego koncentratu- obniżenie stężenia emulsji na dolewki ( 25%-40% stężenia na maszynach)
 3. Ograniczenie wynoszenia chłodziwa z maszyn poprzez:
  • Dbanie o utrzymywanie odpowiedniej dyspersji chłodziwa poprzez odpowiednie przygotowanie emulsji – stosownie mieszalników DOSATRON ( dokładna emulacja koncentratu w wodzie)
  • Utrzymywanie dyspersji na wysokim poziomie poprzez kontrolowanie mineralizacji chłodziwa i stosowanie emulgatorów gdy chłodziwo staje się grubo cząsteczkowym ( niska dyspersja - duże krople - większe wynoszenie).
  • Zastosowanie produktu bardziej nowoczesnego, drobnocząsteczkowego – Rhenus FU71 T ( w podobnej cenie).

Dodatkowe korzyści wynikające z korzystania z usług firmy wyspecjalizowanej w „Fluid Management”

 • Poprawienie kultury eksploatacji maszyn i warunków pracy ludzi:
 • Brak przykrych zapachów i brudu w maszynach.
 • Dodatkowa kontrola dyscypliny pracy ludzi w zakresie utrzymania czystości.
 • Poprawienie wizerunku obszaru odpowiedzialności szefa produkcji, także w oczach klientów MAGNA
 • Bezpieczna profesjonalna obsługa z użyciem dedykowanego sprzętu.
 • Lepsze walory techniczne:
 • Zmniejszenie zużycia narzędzi.
 • Bardziej stabilne procesy ( powtarzalność wymiarów).
 • Brak reakcji (korozja) z materiałem obrabianym.
 • Lepszy stan techniczny maszyn.
 • Mniej przestojów w produkcji.